100 dagen voorzitter

Palet bij de StadkamerNu ik mijn eerste 100 dagen als voorzitter erop heb zitten is het een goed moment om mijn bevindingen te delen. Natuurlijk is het reilen en zeilen binnen de vereniging niet nieuw. Per slot van rekening ben ik al 5 jaar lid. Maar toch.
Als bestuur hebben wij een gesprek gevoerd over de manier waarop wij denken dat de basisfilosofie van onze vereniging moet zijn en eigenlijk is dat terug te voeren op onze organisatievorm: wij zijn een groep kunstenaars die zich verenigd hebben en met elkaar Palet “dragen”. Ik hoorde een lid laatst opmerken hoe bijzonder het is: we zijn geen familie maar hebben toch een verbinding met elkaar die niet vrijblijvend is. Lid zijn betekent meer dan consumeren of “klant” zijn.
In onze filosofie vinden we het belangrijk dat leden zich “eigenaar” voelen en dat betekent dat zoveel mogelijk mensen een actieve betrokkenheid hebben. Niet alleen door kunst te beoefenen maar ook door met elkaar verantwoordelijkheden te delen.

Heel positief is dat leden initiatieven nemen voor een stuk vernieuwing. Of het nu gaat om: de inrichting van een deel van het gebouw, de actieve bijdrage aan “Ik Toon Zwolle” of de vernieuwende manier waarop op de donderdagavond gewerkt kan gaan worden. Wij juichen initiatieven toe. Als bestuur zitten we in “het centrum” van onze vereniging. Wij zien onszelf niet als een sluitpost of vangnet, maar als groep die het overzicht bewaakt en zorgt dat we ons aan de door onszelf als vereniging gemaakte afspraken blijven houden.

demonstraties bij de StadkamerTerugkijkend zie ik dat met name de werkgroepen waar een aanspreekpunt/coördinerende persoon is, goed lopen. Vanuit het bestuur is er altijd een lid dat de verbinding met die groep onderhoudt. Waar soms vragen zijn bij werkgroepen over wie iets oppakt, gaan we de komende maanden als bestuur in gesprek om die duidelijkheid te krijgen. De ervaring leert dat er altijd iemand te vinden is die dan de handschoen oppakt.

In de ontwikkeling van onze vereniging hebben we dit jaar een paar speerpunten die samenhangen met het meer naar buiten treden:

  • actieve werving door informatie te verspreiden op Facebook, gericht op de doelgroep 35-50 binnen een straal van 50 km van Zwolle.
  • ontwikkeling van expositieruimte gekoppeld aan ons gebouw
  • een kwalitatief mooie expositie in de Grote Kerk deze zomer.

Als voorzitter wil ik een bijdrage leveren aan de vereniging door de verbinding met onze historie te behouden maar tegelijkertijd de toekomst open en actief tegemoet te treden. Het onderhouden van externe contacten is daarbij voor mij een belangrijk element. Maar een ding is zeker: het kan alleen werken als we ons allemaal eigenaar voelen van onze vereniging.

Frida Hengeveld

Log In or Sign Up

Spring naar toolbar